Պատմություն (ամփոփիչ առաջադրանքներ)

1․ Ի՞նչ եք հասկանում  «Հայկական լեռնաշխարհ» ասելով։
Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիսային կողմում Կուր գետն է, հյուսիս-արևմուտքում՝ Պոնտոսի լեռները, հարավում՝ հայկական Տավրոսի լեռնաշղթան և հյուսիսային Միջագետքի հարթավայրը:
Հայկական լեռնաշխարհում կան նաև բազում այլ լեռնաշղթաներ, դրանցից են՝ Փոքր Կովկասի, Ջավաղքի, Գուգարքի, Գեղամա, Արցախի և զանգեզուրի լեռները: Ամենաբարձր լեռը Արարատն է (5165մ): Հայկական լեռնաշխարհի կենտրոնում՝ արևելքից արևմուտք ձգվում է Պար լեռնաշղթան:
Հայկական լեռնաշխարհի խոշոր լճերն են՝ Սևանը, Վանը և Ուրմիան:
Խոշոր գետերն են՝ Եփրատը, Ճորոխը, Տիգրիսը,Կուրը և Արաքսը:
2․ Ինչո՞վ կբացատրեք այն հանգամանքն, որ հայերի ծագման վերաբերյալ ավանդազրույցներ են պահպանվել նաև այլ ժողովուրդների մոտ։ Հայերի ծագման մասին ինչ ավանդազրույցներ գիտեք։
Հայերն ունեն հնդեվրոպական ծագում, այսինքն՝ մի շարք այլ ժողովուրդների նախնիների հետ նախապատմական ժամանակներում կազմել են մեկ ընդհանուր ազգակցություն՝ «Հնդեվրոպական մայր ժողովուրդ»: Այդ իսկ պատճառով էլ հայերի ծագման վերաբերյալ ավանդազրույցներ են պահպանվել նաև այլ ժողովուրդների մոտ։
Օրինակ կա մի ավանդազրույց ըստ որի հայերը սերվել են դյուցազուն Հայկ Նահապետից,  որն առաջին աստվածների հսկա որդիներից էր: Այս ավանդազրույցից էլ ստեղծվել է «Հայկ և Բել» առասպելը:
Կան նաև հունական,  վրացական ավանդազրույցներ:
3․ Ի՞նչ գիտեք Էրեբունի մայրաքաղաքի մասին, (ո՞վ է կառուցել, ո՞ր թվականին)։
Քաղաքը կառուցել է Մենուայի որդի Արգիշտի Ա-ն մ.թ.ա. 782-ին, և ինքն էլ անվանակոչել է այն։

Читать далее

Реклама

Առաջադրանքներ

right-or-wrong

1. Տեղադրի′ր բաց թողնված տառերը.
Վայրէջք, ակնթարթ, ճգնավոր,  անօրեն,  արդուզարդ,  կտրիճ,  սրբություն,  օրեցօր,   ուղտապան, ուխտավոր:
2. Կազմի′ր 2-ական ածանցավոր բառ տրված կառուցվածքով:
նախածանց — արմատ — վերջածանց (անբռնակ)
արմատ — վերջածանց (գրքային)
նախածանց — արմատ (չտես)
3.Գտի′ր հականիշները.
Բուրավետ, պինդ, զառամյալ, համր, վախկոտ, փխրուն, դեռատի,  խիզախ, խրթին, գարշահոտ, խոսուն, հեշտ:
4. Բառակապակցությունները դարձրու′ բարդ բառեր.
Սյուներով զարդարված — սյունազարդ
Բարձր դիրք ունեցող — բարձրադիր
Քարից կերտված — քարակերտ
Ապակիներով պատված — ապակեպատ
Ուղիղ ընթացող — ուղղընթաց
Աշխարհով մեկ սփռված — աշխարհասփյուռ
5. Նախադասության մեջ տեղադրի′ր տրված բառերը՝ համապատասխան փոփոխություններ  անելով:
Շրջակա  գյուղերից եկել նախօրոք  խռնվել էին  քաղաքի  մայր եկեղեցու  առջև,  մյուսները  կուտակվել էին մոտակա  փողոցներում, շենքերի  տանիքներին:
(եկեղեցի,  շենք, գալ,  կուտակել)
Տարոն Լուսնի եղջյուրն անհետացավ Քարքե լեռան հետևում,  և ընկղմվեցավ գիշերային լռության մեջ:
(Լուսին, լեռ, լռություն, Տարոն)

Հայոց պատմություն (հարցեր)

unnamed

1. Ինչու՞ Տրդատն ու Վաղարշը պնդեցին, որ հաշտության պայմանագիրը կնքվի Հռենդեայում:
Ներոն կայսրը, ձգտելով փրկել Հռոմի հեղինակությունը, 63թ-ին Վաղարշ 1-ին հայտնում է, որ եթե Տրդատն անձամբ մեկնի Հռոմ և թագը ստանա իրենից, ապա ինքը կճանաչի նրան Հայաստանի թագավոր: 64թ-ին Հայաստան է գալիս Կորբուլոնը և բանակցություններ վարում Տրդատի ուՎաղարշի հետ: Նրանք ընդունում են Ներոնի առաջարկը՝ պահանջելով որ հաշտության պայմանագիրը կնքվի Հռենդեայում՝ հռոմեացիների պարտության վայրում:
2.  Որտե՞ղ և ե՞րբ թագադրվեց Տրդատը: Ներկայացրեք նրա գահակալման շրջանը:
65թ-ին Հռոմում:
Նրա գահակալության ընթացքում միջազգային ասպարեզում Հայաստանի վիճակը կայունանում է: Վերականգնվում է Արտաշատ մայրաքաղաքը: Տրդատը ամրացնում է հինավուրց Գառնին՝ կառուցելով հզոր ամրոց և Արեգ-Միհրի տաճարը:
3. Բնութագրեք Սանատրուկ արքային։ Սանատրուկ արքան, ո՞ր քաղաքը ընտրեց, որպես գահանիստ և ինչու՞
Բոլոր գործերում խելամիտ, արդարադատ, պատերազմներում քաջակորով, կենցաղավարությամբ զուսպ ու չափավոր անձ, ինչպես լավագույնները հույների և հռոմեացիների մեջ։
Մծուրք քաղաքը, որովհոտև այդտեղով անցնում էր Տիգրանակերտից Արտաշատ գնացող առևտրական և ռազմական կարևոր նշանակության ճանապարհը:
4. Ի՞նչ են իրենցից ներկայացնում առասպելները և հայկական ժողովրդագրական վիպերգերը:
Առասպելներն ու վիպագրերը արտացոլում են ժողովրդի աշխարհայացքը , պատկերացումները բնության և հասարակության մասին, դրանք հնագույն գրականության ուշագրավ տեսակներից են:
5. Ներկայացրեք հայոց հին դիցարանը:
Հայոց հնագույն աստվածը Հայկն էր՝ նա խորհրդանշել է հայ ժողովրդի պայքարն օտար բռնակալության դեմ՝ հանուն ազատության և անկախության:
Հայերի Տորք աստծու պաշտամունքը տարածված է եղել նաև փոքրասիական մի շարք ժողովուրդների շրջանում: Խեթական թագավորությունում նա հայտնի էր Տարքու անունով և կարևոր տեղ էր զբաղեցնում Դիցարանում:
Արան հայերի հնագույն աստվածներից է: Նախապես նրա պաշտամունքը կապված է եղել երկրագործության, ցանքի և գարնան աճոզ բուսականության հետ:
Հայոց դիցարանի աստվածներից են նաև՝ Արամազդը, Անահիտը, Միհրը, Տիրև և ուրիշներ:
6. Ի՞նչ է հելլենիզմը։ Ե՞րբ է սկզբնավորվել հելլենիզմը։ Ի՞նչ փուլերի է բաժանվում հայկական հելլենիզմը։
Հելենիզմը հունականության դարաշրջան է:
Սկզբնավորվել է Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքներով:
Հայկական Հելլենիզմը բաժանվում է երկու փուլերի՝ <<Բուն հելլենիստական>> և <<Ուշ հելլենիզմ>>:

The Elves and The Shoemaker

maxresdefault

A shoemaker, by no fault of his own, had become so poor that at last he had nothing left but leather for one pair of shoes. So in the evening, he cut out the shoes which he wished to begin to make the next morning, and as he had a good conscience, he lay down quietly in his bed, commended himself to God, and fell asleep. In the morning, after he had said his prayers, and was just going to sit down to work, the two shoes stood quite finished on his table. He was astounded, and knew not what to say to it. He took the shoes in his hands to observe them closer, and they were so neatly made that there was not one bad stitch in them, just as if they were intended as a masterpiece. Soon after, a buyer came in, and as the shoes pleased him so well, he paid more for them than was customary, and, with the money, the shoemaker was able to purchase leather for two pairs of shoes. He cut them out at night, and next morning was about to set to work with fresh courage; but he had no need to do so, for, when he got up, they were already made, and buyers also were not wanting, who gave him money enough to buy leather for four pairs of shoes. The following morning, too, he found the four pairs made; and so it went on constantly, what he cut out in the evening was finished by the morning, so that he soon had his honest independence again, and at last became a wealthy man. Now it befell that one evening not long before Christmas, when the man had been cutting out, he said to his wife, before going to bed, «What think you if we were to stay up to-night to see who it is that lends us this helping hand?» The woman liked the idea, and lighted a candle, and then they hid themselves in a corner of the room, behind some clothes which were hanging up there, and watched. When it was midnight, two pretty little naked men came, sat down by the shoemaker’s table, took all the work which was cut out before them and began to stitch, and sew, and hammer so skilfully and so quickly with their little fingers that the shoemaker could not turn away his eyes for astonishment. They did not stop until all was done, and stood finished on the table, and they ran quickly away. Читать далее

Առաջադրանքներ

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-question-mark-image28779809

1. Տեքստից դուրս գրիր բայերը, որոշիր, թե որոնք են ե խոնարհման, որոնք՝ ա խոնարհման:
Ցատկում(ե) էի, երբ լսեցի(ե) դպրոցի զանգի ձայնը, և հիշեցի(ե), որ դա ամենից առաջ տխրեցրեց(ե) ինձ, քանի որ գիտեի, որ ուշացել(ա) եմ: Սակայն մի ակնթարթ անց այլևս չմտահոգվեցի ուշանալուս համար, որպես արդարացում ունենալով(ա) թե՛ հասուն տանձերը, եւ թե՛ ցատկելու(ե) հայտնագործությունը:
2. Տրված բայերը դարձրու պատճառական.
Սովորել — սովորելու
Քնել — քնելու
Պայծառանալ — պայծառանալու
Զգալ — զգալու
Զբաղվել — զբաղվելու
Զնգալ — զնգալու
Դադարել — դադարելու
Փայլել — փայլելու
Նրբանալ — նրբանալու
Ծաղկել — ծաղկելու:
3.Տրված բայերը դարձրու բազմապատկական.
Թշշա լ -թշթշալ
Պոկել — պոկպոկել
Կրծել — կրծկրծել
Խոցել — խոցխցել
Կոտրել — կոտկտրել
Դողալ — դողդողալ
Ճանկռել — ճանկճնկռել
Խազել — խազխզել
Ճաքել — ճաքճքել
Փշրել — փշփշրել:
4.Գտիր այն նախադասությունը, որ մեջ կրավորական ածանցով բայ կա.
1. Տեսարանը գրավել էր բոլորի ուշադրությունը:
2. Տղան խռոված հայացքով նայում էր մորը, ով փորձում էր գգվել նրան:
3. Նա տարվել էր աշխատանքով ու մոռացել զանգահարել ընկերոջը:

William Shakespeare Short Biography

WILLIAM SHAKESPEARE FACTS

ShakespeareWilliam Shakespeare was an English poet, playwright, and actor. He was born on 26 April 1564 in Stratford-upon-Avon. His father was a successful local businessman and his mother was the daughter of a landowner. Shakespeare is widely regarded as the greatest writer in the English language and the world’s pre-eminent dramatist. He is often called England’s national poet and nicknamed the Bard of Avon. He wrote about 38 plays, 154 sonnets, two long narrative poems, and a few other verses, of which the authorship of some is uncertain. His plays have been translated into every major living language and are performed more often than those of any other playwright.Marriage and career.

Shakespeare married Anne Hathaway at the age of 18. She was eight years older than him. They had three children: Susanna, and twins Hamnet and Judith. After his marriage information about his life became very rare. But he is thought to have spent most of his time in London writing and performing in his plays. Between 1585 and 1592, he began a successful career in London as an actor, writer, and part-owner of a playing company called the Lord Chamberlain’s Men, later known as the King’s Men. Читать далее